JERRY-ZGD - četrtič  osvojila  zimsko  ligo  super  veteranov