ŠD  TRIMČEK        5.2.2020          INFORMACIJE  ŠT. 13

p.p.  65,  1410   ZAGORJE                          SEZONA  2019/20  - POMLAD

 

MINI  PRESTOPNI  ROK:

 

Enis  BEŠLIĆ  (AA  Grading  >>>  PINK  PANTER),   Nejc  POGLAJEN  (ŠD  Mlinše  I   >>>  OKR.  GASILČEK),  Bego  SMAJLOVIĆ  (Octa   >>>   ASFALTING),  Aldin  ALIBAŠIĆ  (ŠD  Torpedo   >>>  OCTA);  Boštjan  GORIŠEK  (Proletarec   >>>  LUKA  BAR/POLJE);   Ivo  PARADŽIK  (Udarnik   >>>   PROLETAREC)

 

 

NAKNADNE  REGISTRACIJE  IGRALCEV  (po končanem  jesenskem  delu  -  do  5.2.2020):

 

Aleksander  KRAMAR  (Octa);  Stojan  KUHAR  (Okr.  Gasilček),

Jasmin  MURAČEHAJIĆ  ((Jerry-ZGD);   Marko  POVŠE  in  Tomaž  VRTAČNIK  (ŠD  Čolnišče);  Klavdij  KRALJ,  Nejc  RIBIČ  in  Mujo  KERIĆ  (Pizz. Kukuca); 

 

Dne  22.11.2019,  sta  bili  sprejeti  spremembi  PRAVIL  IGRE  in  REGISTRACIJSKEGA  PRAVILNIKA:

 

(13. člen  pravil igre  …. sprememba  pri  izvajanju  avta)... uporaba  od  24.11.19!)

 

Pri  udarcu  iz  avta,  se  dopušča  postavitev  žoge  tudi  za  vzdolžno  črto  (max  do  25  cm).  V  primeru  izvedbe  z  večje  razdalje,  pa  se  žoga  dodeli  nasprotni  ekipi.

 

(2.  člen  REGISTRACIJSKEGA  PRAVILNIKA …...  uporaba  od 1.1.2020!)

 

»pravico  nastopa  v  veteranski  ligi,  imajo  igralci,  ki  v  tekočem  koledarskem  letu,  dopolnijo  starost  35  let«

 

......  torej,  zdaj  tudi  pri  veteranih,  zadošča  letnica,  ne  več  datum,  ko  igralec  dopolni  35  let  ...

 

 

SPOMLADANSKE  AKTIVNOSTI,  SE  BODO  NADALJEVALE  SREDI  MARCA,  S  POKALNIM  TEKMOVANJEM.  ŠTART  TRETJE  IN  VETERANSKE  LIGE,  JE  OD  25.3.,  OZ  26.3.20.  PRVA  IN  DRUGA  LIGA,  PA  ŠTARTATA  OD  30.3.2020.  INFORMACIJE  SLEDIJO .....